Bitcoin rozszerza straty w drugim tygodniu z rzędu

BTC/USD - H4

Para weszła w swój drugi z rzędu negatywny tydzień i nie zanotowała zyskownego miesiąca od października ubiegłego roku. Chociaż od czasu do czasu wykazywała pewne cechy bezpiecznej przystani, zdecydowanie nie była w stanie działać jako taka, podczas kryzysu ukraińskiego.

Kryptowaluta zdołała odbić się po styczniowych minimach z 2022 roku (32.939), jednak wysiłek ten został zatrzymany przez 38.2% Fibonacciego spadku od rekordowych maksimów (październik 2021) do wspomnianych minimów. To czyni go podatnym na 32.939, ale prawdopodobnie jest wcześnie na większy spadek w kierunku 27.892.

Pomimo słabej ostatniej passy, BTC/USD próbuje dziś znaleźć wsparcie, a wskaźnik siły względnej (RSI) ujawnia warunki wyprzedania. W związku z tym, może być w stanie odepchnąć i odzyskać 40.000, ale nie wzbudza to zaufania na tym etapie, aby rzucić wyzwanie kluczowym 42.200-43.200. Przełamanie powyżej tego regionu, który zawiera EMA200 i linię trendu spadkowego od listopadowych maksimów wszechczasów, złagodziłoby presję spadkową.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników