Ropa naftowa utrzymuje się na poziomie ponad 100 USD za baryłkę

  • UKOilSpot
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Wykres po lewej stronie to FXCM CFD na Brent, UKOil, a wykres po prawej to CFD na WTI, USOil. Oba wykresy są tygodniowe, a ich ceny znajdują się w strefie hossy, pomiędzy górną niebieską i czerwoną wstęgą. Co więcej, cena ropy naftowej przekracza 100 USD za baryłkę

Jako wyznacznik popytu można potraktować serię danych o całkowitym wykorzystaniu mocy produkcyjnych w USA (TCU). Obecne poziomy są wyższe niż przed pandemią, co świadczy o znacznym wzroście popytu od okresu blokady. Współczynnik korelacji między TCU a kontraktami CFD FXCM na UKOil i USOil wynosi odpowiednio 0,91. W tym kontekście rozważ globalny popyt na ropę:

Popyt wykazuje tendencję wzrostową, znajduje się powyżej 12-miesięcznej średniej ruchomej i jest na poziomie sprzed pandemii. Jednak globalna podaż znajduje się poniżej poziomu sprzed pandemii, jak widać na poniższym wykresie (po lewej). Gdy nałożymy na siebie wykresy globalnego popytu i podaży (po prawej), zauważymy nadwyżkę popytu, tzn. popyt odbudował się szybciej niż podaż od dołków z 2020 r:

Rosyjska inwazja na Ukrainę jeszcze bardziej zaostrzyła nadmierny popyt. Rosyjska ropa jest generalnie odrzucana przez nabywców i podlega sankcjom w USA (obowiązującym) i Wielkiej Brytanii (import ma zostać wycofany do końca 2022 roku). W związku z tym USA i ich sojusznicy sięgnęli po rezerwy, aby poradzić sobie z niedoborem

Biorąc pod uwagę zmienność sytuacji w ciągu ostatnich dwóch lat, producenci ropy naftowej są ostrożni w rozszerzaniu działalności. Mimo to liczba platform wiertniczych w USA wynosi 548. Liczba ta wzrosła z 337 rok temu. Jednak w miarę wyczerpywania się rezerw i przedłużania się konfliktu nadwyżka będzie w dużej mierze zależeć od zdolności producentów do uzupełniania braków. Dopóki to nie nastąpi, ropa będzie prawdopodobnie utrzymywać się na obecnym poziomie.

Referencje
www.tradingeconomics.com
www.erce.energy

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.