Rynek ropy w trendzie spadkowym; Saudyjczycy mogą zdecydować się na cięcie produkcji

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)


Wykresy tygodniowe UKOil i USOil wykazują tendencje spadkowe, przy czym na obu instrumentach zaznaczają się niższe szczyty, a następnie niższe dołki. Ponadto, stochastyk każdego instrumentu znajduje się poniżej poziomu 20 (zielone prostokąty). Poziomy te wskazują na znaczny, niedźwiedzi momentum. Im dłużej oscylatory utrzymują te poziomy, tym większa szansa na niższe ceny energii

Sytuacja ta jest znaczącą zmianą w stosunku do okresu po inwazji Rosji na Ukrainę. Wtedy geopolityka wprowadziła oczekiwanie na szok podażowy, który doprowadził UKOil do wysokiego poziomu 133 USD, a USOil do 129 USD. Jednak od tego czasu UKOil spadł o 30% do poziomu 93 USD, a USOil spadł o 32% do poziomu 87 USD.

Niepokój budzi fakt, że spadek cen związany jest z niszczeniem popytu, a nie z powrotem podaży do sieci. USA odnotowały już dwa kwartały spadku z rzędu i są w technicznej recesji. Ponadto istnieją obawy przed recesją, a szczególnie podatna na nią jest Europa

Możliwą reakcją jest ograniczenie produkcji przez OPEC+ w celu wsparcia rynku. Ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ponieważ Arabia Saudyjska może chcieć wysłać wiadomość na temat postępowania z Iranem. Biorąc pod uwagę tę możliwość, stochastyk powyżej 20 może zablokować krótkoterminowe dno, jeśli dojdzie do cięcia produkcji.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.