Ropa jest niepewnym czynnikiem x

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)

W nawiązaniu do [wczorajszego artykułu] (https://www.fxcm.com/uk/insights/oil-gaps-up-on-open-as-russian-oil-ban-considered/), nadal zastanawiamy się, czy otwarta luka jest "ucieczką" czy też odmianą "wyczerpującą" - każda z nich może mieć bardzo różne implikacje dla gospodarek i rynków finansowych. Dzisiejsza akcja cenowa (jeszcze nie zakończona) dodatkowo zwiększa niepewność. Aktualna sytuacja cenowa wskazuje na niewielki zasięg świecy "inside day". Tzn. w obrębie wczorajszego wyżu i niżu. Ten brak zdecydowania wskazuje na niepewność; byki nie chcą podnosić cen, ale jednocześnie niedźwiedzie nie są przekonane, że ceny powinny zmierzać w dół.

Co więcej, Zachód mówi o rozszerzeniu sankcji na rosyjskie rynki energetyczne, a Rosjanie grożą, że "zakręcą kurek" w odwecie za nałożone sankcje. W rezultacie rynek jest wykupiony z wyjątkowo dużym nachyleniem. Ropa naftowa pozostaje jednak czynnikiem o kluczowym znaczeniu. Jeżeli szoki podażowe będą się utrzymywać, gra toczy się o wysoką stawkę, a [stagflacja jest bardzo prawdopodobna] (https://www.fxcm.com/uk/insights/flat-yield-curve-and-stagflation-analysis/).

Featured Image by Robson Machado from Pixabay

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.