Oil gaps up on open as Russian oil ban considered

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Introduction

Oil gapped up on open, with Brent crude reaching $130.67 and WTI's high at $127.53. The price jumps reflect fears of supply disruptions due to the Russian invasion of Ukraine, with the possibility of a ban on Russian oil and natural gas now being considered. In an interview, US Secretary of State Antony Blinkin said, "We are now talking to our European partners and allies to look in a coordinated way at the prospect of banning the import of Russian oil while making sure that there is still an appropriate supply of oil on world markets" (www.cnbc.com). Current sanctions have avoided bans on Russian oil exports. Nevertheless, buyers are presently avoiding Russian oil to a large degree.

Weekly Charts

The chart on the left is FXCM's CFD for Brent, UKOil. The CFD for WTI is on the right, USOil. Both instruments gapped up on open for this week on the potential Russian energy ban. We describe two scenarios:

  1. The runaway gap, with increased activity due to the expectation of higher energy prices and an excess demand in the energy markets. Traders who missed getting in earlier are now scrambling to take long positions. Runaway gaps are inherently emotional trades, and this may be the case here, given the Secretary of State's significant comments.
  2. The exhaustion gap happens at the end of price action, signaling the end of the current trend. These are often mistaken for runaway gaps. Exhaustion gaps are filled relatively quickly after forming. The key here is aggressive profit-taking after their appearance.

Both charts are overbought as per their individual RSI indicators (green rectangles).

Featured Image by John R Perry from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.