NGAS przygotowuje się do potencjalnej okazji do „kupna bessy”

  • NGAS
    (${instrument.percentChange}%)


FXCM's NGAS czerpie z cen ustalonych na Henry Hub dla północnoamerykańskiego rynku gazu ziemnego. Ma jednak wrażliwość na europejski rynek gazu ziemnego, który jest pod presją z powodu rosyjskich ograniczeń importowych. Ponadto Gazprom planuje wstrzymanie przepływu gazu do Europy w okresie od 31 sierpnia do 2 września. Wstrzymanie to jest spowodowane planowaną konserwacją na kluczowej stacji.

NGAS handluje pomiędzy górnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami w swoim byczym kanale. Co więcej, dzienny stochastyk przesunął się do swojego górnego kwintyla (zielony prostokąt), sugerując solidne, bazowe momentum. Im dłużej oscylator utrzymuje tę pozycję, tym większe prawdopodobieństwo dalszych wzrostów cen na dziennej ramie czasowej.

Wykres godzinowy cofnął się do wsparcia na centralnym pivocie, P. Okazja "buy the dip" może się pojawić, jeśli dzienne momentum utrzyma swoją pozycję. W tym celu musimy zobaczyć bycze skrzyżowanie EMA i stochastyki. Co więcej, godzinowy stochastyk będzie musiał przesunąć się powyżej swojego poziomu 80 (niebieska strzałka) i utrzymać się, aby na wykresie pojawił się przyzwoity swing. Takie działanie będzie sugerować, że krótkoterminowi traderzy dostosowali się do długoterminowego trendu.

Obraz autorstwa David Mark z Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.