Projekt potencjalnego zakazu bitcoina odrzucony w głosowaniu w komisji Parlamentu Europejskiego

Jak podaje portal coindesk.com, wczoraj komisja ds. gospodarczych i monetarnych Parlamentu Europejskiego odrzuciła wniosek o ograniczenie stosowania proof-of-work. Głosy oddano 30-23, a sześciu członków komisji wstrzymało się od głosu. Proof-of-work polega na dodawaniu nowych bloków transakcji do blockchaina i jest procesem niezwykle energochłonnym. Gdyby proponowane przepisy zostały przyjęte, zakazałyby stosowania bitcoina w 27 krajach członkowskich UE.

Zauważamy, że dzienny wykres bitcoina poniżej pokazuje kryptowalutę w jej neutralnej strefie, pomiędzy niebieskimi wstęgami. Jednakże, dodaliśmy heikin ashi (HA) jako nakładkę, wskaźnik podążania za trendem. HA jest czerwony, co oznacza słabość. Centralny pivot, P, na wykresie godzinowym po prawej stronie, jest kluczowym poziomem. Jeśli nie uda mu się przyciągnąć oferty kupna jako wsparcia, uczestnicy rynku powinni monitorować stochastyczny wykres godzinowy. Może on sugerować budowanie niedźwiedziego impetu, jeśli utrzyma się lub będzie oscylował w pobliżu obecnych poziomów (zielony prostokąt)

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników