Dane o zatrudnieniu ponownie łączą USDOLLAR z realną stopą procentową

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Źródło: www.tradingview.com
Piątkowy raport o zatrudnieniu pokazał spowolnienie wzrostu liczby miejsc pracy i umiarkowaną inflację płacową. W reakcji na to amerykańska 10-letnia stopa realna spadła (u góry), a za nią podążył greenback (w środku).

Od grudnia nastąpił rozdźwięk między tymi dwoma seriami. Realna stopa wzrosła, podczas gdy koszyk USDOLLAR FXCM poruszał się w bok (czarne strzałki). Zmieniło to ich współczynnik korelacji (dół). W 2022 roku był on solidny (czerwony prostokąt boczny), ale rozłączenie spowodowało, że współczynnik ten spadł w kierunku zera i tuż poniżej (zielony prostokąt pionowy).

Piątkowy raport o pracy mógł ponownie połączyć te dwa elementy, a współczynnik korelacji powrócił do pozytywnego terytorium. Jest to godne uwagi. Rynek oczekuje pivotu Fed w tym roku. Będzie to miało odzwierciedlenie w realnej stopie procentowej, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, a jeśli korelacja ponownie się połączyła, będzie to miało wpływ na dolara i prawdopodobnie spadnie.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.