Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, ale ostatnia akcja cenowa może być niepokojąca dla byków Bitcoina

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Źródło: www.tradinfview.com

Zachowanie ceny Bitcoina w tym tygodniu zaskakuje. Od 19 września-02 października koszyk USDOLLAR (górny wykres) FXCM poruszał się w górę w ujęciu bezwzględnym. Bitcoin (środkowy wykres) pozostał nieugięty i utrzymał swój poziom cenowy w tym okresie. Porównawczo, NAS100 spadł, ponieważ kapitał rotował z indeksu wzrostowego do bezpieczniejszych przystani.

Co ciekawe, ostatni spadek greenbacka (niebieski pion) przyniósł więcej korzyści NAS100 niż kryptowalucie. Biorąc pod uwagę niedawną odporność BTCUSD, spodziewalibyśmy się, że będzie on miał silniejszą reakcję na ruch dolara. Zamiast tego NAS100 wzrósł o 5,6% w porównaniu z 4,6% Bitcoina, pokazując swoją względną siłę.

Indeks technologiczny bardziej odczuwa korzyści, być może ze względu na nieodłączną dynamikę przepływu gotówki w jego liczniku - wyraźny brak w przypadku kryptowalut. Tzn. zwrot w polityce monetarnej może nie wystarczyć dla branży kryptowalut. Wydaje się, że rynek chce czegoś bardziej konkretnego pod względem wartości wewnętrznej do zdyskontowania.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.