GBPUSD wykazuje oznaki osuwania się, gdy BoE ogłasza dodatkowe wsparcie rynku

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)


BoE ogłosił zwiększenie dziennych zakupów loszków i wdroży środki mające zapewnić spokój w miarę wygaszania programu awaryjnego skupu obligacji. Bank centralny interweniował na rynku obligacji po tym, jak rządowy mini-budżet wywołał wyprzedaż, zagrażając brytyjskiemu sektorowi emerytalnemu. Interwencja kryzysowa ma się zakończyć w piątek, 14 października. Dodatkowe środki obejmują:

  1. Bank jest gotowy zwiększyć rozmiar swoich codziennych aukcji, aby zapewnić zdolność do zakupu giltów. W związku z tym BoE będzie potwierdzał maksymalną wielkość aukcji każdego ranka o godz. 9.00.
  2. Uruchomi tymczasowy Collateral Repo Facility (TECRF). Struktura ta pomoże złagodzić presję na płynność.
  3. Bank wykorzysta swoje regularne operacje Indexed Long Term Repo w każdy wtorek, aby w razie potrzeby wesprzeć dalsze rozluźnienie płynności.

GBPUSD w ciągu ostatnich kilku dni handlowych zaczął się cofać. Obecnie grozi to spadkiem z powrotem do słabego obszaru pomiędzy dolnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami. Ponadto jego stochastic zaczyna się przewracać (niebieska strzałka). Momentum stojące za odbiciem od niżu z 26 września zaczyna słabnąć

Referencje
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/october/bank-of-england-announces-additional-measures-to-support-market-functioning

Obraz autorstwa Stefana Schweihofera z Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.