GBPUSD zmienia się na niekorzyść po zwolnieniu Kwartenga, a Truss chce się wycofać

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Kwasi Kwarteng, kanclerz skarbu, został dziś zwolniony, w niecały miesiąc po tym, jak 23 września przedstawił swój mini-budżet. Miało to druzgocący i destabilizujący wpływ na rynek, gdyż inwestorzy masowo wychodzili z brytyjskich giltów, zaniepokojeni poziomem finansowania deficytu

Ponadto postawiło to brytyjskie fundusze emerytalne w niepewnej sytuacji, ponieważ rentowność wzrosła, wyceniając nowe premie za ryzyko. BoE musiał skupować nadwyżki, aby uspokoić rynki i przywrócić normalność. Jednak większość jego interwencji ma się dziś zakończyć.

Krążą plotki, że premier Truss cofnie cięcia podatkowe zawarte w minibudżecie. Jak to zrobi, nie tracąc przy tym większej wiarygodności, będzie nie lada sztuką. Jej polityka fiskalna była ekspansywna, a teraz prawdopodobnie będzie musiała się wycofać.


W reakcji na to, na wykresie godzinowym GBPUSD pojawiły się niedźwiedzie sygnały. Zarówno jego EMA jak i stochastic przecięły się w dół (czarne elipsy). Jeśli stochastic utrzyma swoją pozycję poniżej 20 (niebieska strzałka), kabel znajdzie się pod ponowną presją.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.