GBPUSD zmienia się na niekorzyść po zwolnieniu Kwartenga, a Truss chce się wycofać

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Kwasi Kwarteng, kanclerz skarbu, został dziś zwolniony, w niecały miesiąc po tym, jak 23 września przedstawił swój mini-budżet. Miało to druzgocący i destabilizujący wpływ na rynek, gdyż inwestorzy masowo wychodzili z brytyjskich giltów, zaniepokojeni poziomem finansowania deficytu

Ponadto postawiło to brytyjskie fundusze emerytalne w niepewnej sytuacji, ponieważ rentowność wzrosła, wyceniając nowe premie za ryzyko. BoE musiał skupować nadwyżki, aby uspokoić rynki i przywrócić normalność. Jednak większość jego interwencji ma się dziś zakończyć.

Krążą plotki, że premier Truss cofnie cięcia podatkowe zawarte w minibudżecie. Jak to zrobi, nie tracąc przy tym większej wiarygodności, będzie nie lada sztuką. Jej polityka fiskalna była ekspansywna, a teraz prawdopodobnie będzie musiała się wycofać.


W reakcji na to, na wykresie godzinowym GBPUSD pojawiły się niedźwiedzie sygnały. Zarówno jego EMA jak i stochastic przecięły się w dół (czarne elipsy). Jeśli stochastic utrzyma swoją pozycję poniżej 20 (niebieska strzałka), kabel znajdzie się pod ponowną presją.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.