EUR/USD w górę po zmniejszeniu się obaw geopolitycznych

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Rozwój sytuacji na Ukrainie

Wtorkowy komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, że część wojsk zakończyła swoje zadania i wycofuje się z pozycji w pobliżu Ukrainy [1], złagodził obawy przed inwazją i napawał rynki optymizmem.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział jednak krótko po tym, że "jak dotąd nie widzieliśmy żadnych oznak deeskalacji na miejscu ", zauważając jednak, że "są sygnały z Moskwy, że dyplomacja powinna być kontynuowana ". [2]

Prezydent USA Biden powiedział również, że "jeszcze tego nie sprawdziliśmy ", w odniesieniu do wycofania rosyjskich wojsk i ostrzegł, że rosyjska inwazja "pozostaje wyraźnie możliwa ".

Prezydent Rosji Putin spotkał się wczoraj z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i podczas ich wspólnej konferencji prasowej powiedział, że nie chce wojny w Europie, ale zauważył, że obawy Rosji nie zostały uwzględnione. [4]

Reakcja EUR/USD

Rynki pozytywnie zareagowały na wczorajsze informacje i sentyment pozostaje konstruktywny, co pomaga parze przedłużać zyski.

Wspólna waluta powraca powyżej EMA100, co może wspierać dalszy wzrost w kierunku połowy 1,1400, chociaż zeszłotygodniowe maksima z 2022 roku nie wydają się jeszcze tak łatwe do osiągnięcia.

Pomimo optymistycznych nastrojów, wskaźnik Relative Strength wskazuje na wykupienie, co może wywołać presję z powrotem poniżej EMA100, ale katalizator będzie prawdopodobnie potrzebny, aby tygodniowe minima zostały podważone (1.1279)

Ostrożność jest uzasadniona, gdyż rynki reagują na strumień wiadomości z Ukrainy, natomiast w kalendarzu ekonomicznym znajduje się kilka ważnych wydarzeń z USA. W dalszej części dnia poznamy sprzedaż detaliczną i produkt przemysłowy, a także protokół z ostatniej decyzji Fed w sprawie polityki monetarnej.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 16 lut 2022 https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm

2

Znaleziono 16 lut 2022 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_191832.htm

4

Znaleziono 28 maj 2024 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.