EUR/USD pozostaje pod presją

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD - H1

Słaby sentyment dominował w minionym tygodniu, głównie z powodu napięć geopolitycznych i agresywnych oczekiwań wokół perspektyw zacieśnienia przez Fed, co ciążyło parze.

Nowy tydzień rozpoczyna się z tymi samymi tematami w centrum uwagi i środową decyzją Fed w sprawie polityki monetarnej. Różnica w polityce monetarnej pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a jego amerykańskim odpowiednikiem pozostaje niekorzystna dla tej pary, ponieważ powszechnie oczekuje się, że Fed zakończy QE i podniesie stopy procentowe już w marcu.

Co więcej, Europa jest podatna na wysokie ceny energii, a sytuacja na Ukrainie może pogorszyć sytuację. Obawy przed wojną w tym regionie wciąż rosną, a stosunki między Rosją a USA pozostają napięte, gdyż ta ostatnia nakazała opuszczenie ambasady w Kijowie wszystkim członkom rodzin pracowników rządu USA.

EUR/USD jest w odwrocie i jest podatny na dalszy spadek w kierunku połowy 1,1200, ale może być za wcześnie, by niedźwiedzie zagroziły 1,1185

Z drugiej strony, jeżeli wspólna waluta zdoła obronić linię trendu wzrostowego biegnącą od listopadowych minimów z 2021 r. (w okolicach 1,1300), to może mieć szansę na pchnięcie się w stronę 1,1360, ale nie daje to pewności na odbicie w stronę 1,1435.

Rynki czekają teraz na wstępne PMI z USA, podczas gdy trajektoria pary powinna być zdeterminowana przez sentyment rynkowy, więc poczekamy, by zobaczyć, w jakim nastroju wejdą traderzy NA.


Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.