EUR/USD rozpoczyna tydzień w lepszych nastrojach

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD - H4

W środę amerykańska Rezerwa Federalna zasygnalizowała podwyżkę stóp procentowych już w marcu oraz zakończenie programu skupu aktywów w tym samym miesiącu, natomiast w tym tygodniu uwaga zostanie przeniesiona na Europejski Bank Centralny (EBC), który w czwartek ogłosi swoją decyzję w sprawie polityki pieniężnej.

Para spadła po decyzji Fed, ponieważ różnica w polityce monetarnej działa na jej niekorzyść, ale w piątek ograniczyła straty, mimo że inflacja bazowa PCE w USA wzrosła w grudniu o 4,9% r/r wobec 4,7% wcześniej.

W niedzielę prezes Fed z Atlanty Raphael Bostic w wywiadzie dla Financial Times nie wykluczył podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, jeśli zajdzie taka potrzeba [1]. Pan Bostic nie jest jednak wyborcą w tym roku.

EUR/USD jest dzisiaj w dobrych nastrojach, odreagowując zeszłotygodniowe pogrążenie do najniższego poziomu od czerwca 2020 roku. Próbuje odzyskać EMA100 (1,1200-10), co zmniejszy ryzyko spadkowe, ale potrzebny będzie katalizator, aby rzucić wyzwanie połowie 1,1200 i linii trendu spadkowego tworzącej styczniowe maksima.

Pomimo dzisiejszego optymistycznego nastroju, wspólna waluta znajduje się w niepewnej sytuacji i jest podatna na atak w kierunku 1,1120-1,1099, chociaż poziom 1,1049 wydaje się na tym etapie odległy.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.ft.com/content/5f6fae25-de70-4977-aeb7-271fa3af5bc3

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.