EUR/USD ostrożny po jastrzębich komentarzach Lagarde & przed decyzją Fed

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza EUR/USD

Europejski bank centralny podniósł w czwartek stopy po raz pierwszy od jedenastu lat - odważny lifting o 50 punktów bazowych przekroczył wcześniej komunikowany plan powściągliwego ruchu o 0,25%. [1]

Bank spodziewa się więcej zacieśnienia w przyszłości, ale pani Lagarde wyrzuciła przez okno wrześniowe forward guidance, mówiąc, że to "nie ma już zastosowania ". Dodała, że czwartkowa podwyżka nie zmienia "ostatecznego punktu dojścia "* i że "przyspieszamy wyjście "*, co wyglądało na gołębią konferencję prasową.

W ciągu weekendu jednak, zdawała się oferować podobne do Fedu zaangażowanie w walkę z inflacją, pisząc, że bank będzie podnosił stopy "tak długo, jak będzie to konieczne ", aby obniżyć inflację. [2]

Było to znacznie bardziej jastrzębie odniesienie, w porównaniu do "dalsza normalizacja stóp procentowych będzie właściwa " w czwartkowym oświadczeniu politycznym, ale nadal jest to dalekie od podejścia "whatever it takes"

Rynki koncentrują się teraz na środowej decyzji Fed'u, jako że dyferencjał polityki będzie prawdopodobnie ostatecznym czynnikiem decydującym o trajektorii EUR/USD

Amerykański bank centralny jest znacznie bardziej agresywny, gdyż już dokonał podwyżek stóp o 150 punktów bazowych i wskazał na ruch w zakresie 0,5-0,75%, a jego zamiary związane z kolejnym posiedzeniem we wrześniu będą kluczowym punktem

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Agresywność Fedu może jednak osiągnąć szczyt, ponieważ jeśli nie odejdzie on od swoich wytycznych i nie dokona odważniejszej podwyżki o cały punkt procentowy, to w przyszłości będzie to jeszcze trudniejsze.

EUR/USD konsolidował swoje odbicie w ciągu ostatnich kilku dni, a dziś handluje z ostrożnością i może walczyć o zdecydowany kierunek przed decyzją Fed.

Ostatnie odbicie dało wspólnej walucie możliwość pchnięcia się w rejon 1,0315-50, ale będzie do tego potrzebny katalizator. Przełamanie powyżej tego poziomu mogłoby potencjalnie napędzić powrót w kierunku 1,0487, choć od tego poziomu krajobraz techniczny jest nieprzyjazny i jesteśmy ostrożni co do perspektyw wzrostu.

Pomimo ubiegłotygodniowych zysków EUR/USD znajduje się w niepewnej sytuacji i możemy zobaczyć ponowną presję na 1,0072 i kolejne naruszenie parytetu, ale 0,9856 wydaje się odległym celem w najbliższym czasie.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 25 lip 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.en.html

2

Znaleziono 19 cze 2024 https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220723~c2b1d4b654.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.