Ethereum konsoliduje się po poniedziałkowym wzroście

Analiza ETH/USD

Główne kryptowaluty dobrze rozpoczęły tydzień - BTC/USD odrobił straty z 2022 r., podczas gdy Ethereum przekroczyło w poniedziałek kluczowe poziomy techniczne, rozpoczynając trzeci z rzędu pozytywny tydzień.

Kurs przesunął się powyżej dziennej chmury Ichimoku oraz 38,2% zniesienia Fibonacciego spadku od rekordowych maksimów z listopada do tegorocznych minimów i obecnie znajduje się na wysokości 50% (3 513). Dzienne zamknięcia powyżej tego poziomu pozwoliłyby na ruch w kierunku tegorocznego maksimum (3 895), ale na ruchy powyżej tego poziomu może być jeszcze za wcześnie.

ETH/USD jest dziś słaby, a wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się w obszarze wyprzedania, co stwarza ryzyko presji w kierunku 3 193. Większy spadek w kierunku kluczowego poziomu 2 966-10 wymagałby jednak katalizatora, a zamknięcia poniżej EMA200 (czarna linia) są potrzebne do zatrzymania impetu wzrostowego.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}