Pomimo cięć produkcji w OPEC+, destrukcja popytu jest nadal kluczowym czynnikiem napędzającym ropę

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)


UKOil (po lewej) i USOil (po prawej) pozostają w pierwotnych trendach spadkowych, z cenowym wzorcem niższych szczytów, po których następują niższe dołki. Tendencja ta utrzymuje się pomimo ogłoszenia w zeszłym tygodniu przez OPEC+ cięcia produkcji o 2 mln baryłek dziennie od listopada.

Redukcja, mająca na celu wsparcie cen energii, jest najbardziej znaczącym cięciem od początku pandemii. Ceny ropy naftowej początkowo zareagowały - UKOil wzrósł w zeszłym tygodniu o 15%, a WTI umocnił się o prawie 17%. Jednakże, nawet po tak ogromnych zyskach, akcja cenowa pozostaje zdefiniowana przez dynamikę niższego szczytu/niższego dołka. Aby ją przełamać, UKOil musi przebić się powyżej 105,45 USD, a USOil powyżej 97,64 USD (zielone poziome linie).

Jednakże momentum cenowe jest skośne w dół (zielone prostokąty), a popyt maleje. W tym celu MFW obniżył swoją prognozę globalnego wzrostu w 2023 roku. Ponadto ostrzegł, że rośnie systemowe ryzyko finansowe

Tempo podwyżek stóp procentowych przez bank centralny oraz restrykcje Covida w Szanghaju i Shenzhen zbierają ogromne żniwo. Polityka ta będzie prawdopodobnie ograniczać ceny ropy naftowej, ograniczając wsparcie dla wszelkich cięć produkcji.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.