Kryptowaluty zyskują na wartości, gdy giełdy odmawiają zamrożenia kont obywateli Rosji

Kryptowaluty pozytywnie zareagowały na wiadomość o nałożeniu przez Departament Skarbu USA sankcji na rosyjski bank centralny. Zabraniają one Amerykanom prowadzenia interesów z bankiem centralnym i zamrażają ich aktywa na terenie USA. Sankcje dotyczą również Funduszu Majątku Narodowego Federacji Rosyjskiej i jej Ministerstwa Finansów. Środki te wywierają presję na rosyjską gospodarkę. Są one uzupełnieniem ogłoszonych w weekend sankcji, które mają na celu uniemożliwienie rosyjskiemu bankowi centralnemu uruchomienia rezerw międzynarodowych w celu przeciwdziałania nałożonym sankcjom

W ciągu ostatniego tygodnia RUB uległ deprecjacji o 26,94%, co dodatkowo zwiększa trudności Federacji Rosyjskiej. Jednak transakcje na scentralizowanych giełdach bitcoinów w rublu rosyjskim i ukraińskiej hrywnie wzrosły do poziomów niewidzianych od miesięcy.
Co więcej, giełdy takie jak Binance, Coinbase i Kraken odrzuciły ukraińską prośbę o zawieszenie kont Rosjan, utrzymując, że środki nie zostaną zamrożone bez wymogów prawnych, aby to zrobić. Ogłoszenie to spowodowało, że BTCUSD umocniło się o 14,84%, a Ethereum o 10,22%

Poniższe wykresy pokazują tygodniowe ramy czasowe zarówno BTCUSD jak i ETHUSD. Każdy z nich ma na wykresie wyższy dołek, ale do spełnienia wymogów trendu wzrostowego potrzebny jest wyższy szczyt. W tym celu zauważamy, że każdy stochastyk zawrócił z poziomu poniżej 20 (czarne elipsy). Bycze momentum może się umocnić, jeśli będą one kontynuowały wzrost i przekroczą swoje odpowiednie poziomy 50.

Featured Image by A M Hasan Nasim from Pixabay

Odnośnik: cnbc.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników