Wezwania do regulacji zwiększają trudności związane z bitcoinem i kryptowalutami

W wywiadzie udzielonym holenderskiej telewizji Christine Lagarde skrytykowała kryptowaluty, twierdząc, że "powinny być regulowane". Ponadto prezes EBC nie szczędziła słów, mówiąc, że jej "skromna ocena jest taka, że nie są one nic warte, na niczym się nie opierają, nie ma żadnego aktywa bazowego, które działałoby jako kotwica bezpieczeństwa". Obawia się, że ludzie nie rozumieją w pełni ryzyka związanego z walutami cyfrowymi i "stracą wszystko".

Krytyka ze strony Lagarde nie jest odosobniona. Na przykład, Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen również wezwała do uregulowania rynku kryptowalut po kapitulacji Terry (USDT)

W zeszłym tygodniu nasz artykuł sugerował, że bitcoin zakończył formację dużego szczytu. Mierzony ruch od formacji daje znaczny spadek do poziomu około 16 000. Cel ten jest o ponad 45% niższy od obecnej ceny. Choć ze względu na dynamiczną naturę rynków nigdy nie można zagwarantować mierzonych ruchów, to trwające wezwania do uregulowania rynku kryptowalut mogą się do tego przyczynić.


W tym celu należy zwracać uwagę na tygodniowy stochastyk. Jeśli spadnie on poniżej 20 i utrzyma się na tym poziomie (zielony prostokąt), bitcoin i rynek kryptowalut znajdzie się pod silną presją. To z kolei sprawi, że cel stanie się bardziej prawdopodobny.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}