BTC/USD wspierane po wymazaniu blisko 60% w II kw

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza BTC/USD

Topolowa kryptowaluta wymazała około 60% swojej wartości w drugim kwartale roku, zamykając się poniżej 19 tysięcy - najniżej od grudnia 2020 roku.

Załamanie cen kryptowalut nadal odbija się w całej branży, doprowadzając wiele firm do kłopotów finansowych. W zeszłym tygodniu widzieliśmy, jak prominentny fundusz hedgingowy nie wywiązuje się z pożyczki, podczas gdy w poniedziałek pożyczkodawca kryptowalutowy Vauld zawiesił wszystkie wypłaty, handel i depozyty na swojej platformie. [1]

Perspektywy techniczne nie uległy zmianie, ponieważ BTC/USD pozostaje podatny na atak na 17.566, chociaż wydaje się, że ryzyko naruszenia zmniejszyło się w najbliższym czasie, a 13.207 wydaje się odległe.

Nowy kwartał rozpoczął się jednak w lepszych nastrojach, gdyż Bitcoin odzyskał poziom 20.000, próbując wyznaczyć podłogę, podczas gdy Relative Strength Index porusza się powyżej 50. Pchnięcie w kierunku 23,6% Fibonacciego z czerwcowego High/Low spadku (21.703) nie byłoby zaskakujące.

Dzienne zamknięcia powyżej tego poziomu mogłyby wywołać dalsze odreagowanie do poziomu 38,2% (23.624), ale w obecnych warunkach jest to bardzo trudne.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 07 lut 2023 https://www.vauld.com/blog/corporate-statement/

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}