BTC/USD traci około 50% od swojego listopadowego szczytu, co jest złym dniem dla kryptowalut

Analiza BTC/USD

Kryptowaluta słabo rozpoczyna tydzień, po pięciu kolejnych negatywnych sesjach i traci około 50% w stosunku do swoich maksimów z listopada 2021 r. (69 023). Utrzymująca się siła dolara amerykańskiego w kontekście agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną USA i szerszej niechęci do podejmowania ryzyka to dwa główne czynniki powodujące spadek wartości Bitcoina.

Amerykański Fed podniósł w środę stopy procentowe o 50 punktów bazowych, aby walczyć z wysoką inflacją, zasugerował kolejne takie ruchy w ciągu kilku następnych posiedzeń i ogłosił plan redukcji bilansu, począwszy od czerwca. [1]

Wojna na Ukrainie pozostaje źródłem awersji do ryzyka, ponieważ rynki oczekują dzisiejszego wystąpienia Putina, podczas gdy kraje G-7 ogłosiły nowe wsparcie dla Ukrainy i nowe sankcje wobec Rosji, w tym zobowiązanie do stopniowego wycofywania importu ropy . Ponadto rynki w dalszym ciągu monitorują sytuację w Chinach w zakresie Covid-19, po tym jak kraj ten podkreślił znaczenie przestrzegania polityki "zero-Covid". [3]

BTC/USD flirtuje z nowymi dołkami z 2022 roku (32,939), co sprawiłoby, że byłby podatny na 30,874, ale niedźwiedzie mogą nie być jeszcze gotowe na podważenie tych z 2021 roku (28,780-27,892)

Mimo dzisiejszego spadku, wskaźnik siły względnej (RSI) wykazuje poziom wyprzedania, co może dać kryptowalucie szansę na odreagowanie i odzyskanie 35 000, choć do powrotu powyżej 37 147 prawdopodobnie potrzebny będzie katalizator.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 09 maj 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

3

Znaleziono 19 cze 2024 https://english.www.gov.cn/news/topnews/202205/06/content_WS62747913c6d02e533532a4de.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników