Niska zmienność Bitcoina może być zapowiedzią znaczącego ruchu


Na tygodniowym wykresie bitcoina widać oznaki niskiej zmienności. Na przykład, weź pod uwagę wskaźnik szerokości wstęg Bollingera (BBW) pod wykresem cenowym. Obecnie znajduje się on na poziomie 0,37 (zielony prostokąt). Spadek poniżej czerwonej przerywanej linii poziomej na poziomie 0,4 oznacza zauważalne zmniejszenie zmienności kryptowaluty. Teoria Bollingera sugeruje, że załamania zmienności są prekursorami wzrostu zmienności

Nie mówi ona jednak wiele o kierunku następującego po niej wybicia. Czerwone przerywane linie pionowe wskazują, kiedy BBW wzrósł powyżej 0,4, co wiązało się z ekspansją w dół. Niebieskie przerywane linie pionowe wskazują, kiedy wzrostowi powyżej 0,4 towarzyszyły skoki w górę.

Biorąc pod uwagę aktualny odczyt, oczekujemy, że BBW przesunie się powyżej 0,4. Również w tym przypadku pomocne będzie dodanie wskaźnika śledzącego trend, który pomoże określić kierunek wybicia.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników