Krzyż śmierci Bitcoina może zacząć się kąsać


W piątek cena bitcoina wyraźnie spadła, a wykres dzienny wskazuje na dalsze osłabienie. Dzienne średnie EMA 50/200 przecięły się 27 stycznia (zielona elipsa). Jednak nie znalazły się one pod kątem, a kryptowaluta poruszała się głównie w bok (niebieska strzałka). Czerwona 50-dniowa EMA odchyliła się od czarnej 200-dniowej EMA (czarna elipsa). Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, a kąt i separacja będą się rozwijać, momentum bitcoina będzie skłaniać się ku spadkowi.

Zwracamy uwagę, że kryptowaluty zrównały się z aktywami ryzykownymi; bitcoin ma współczynnik korelacji z indeksami giełdowymi powyżej 70%. Ponadto jest on bliższy wzrostowej stronie rynku, z odczytem 79% w stosunku do Nasdaq

Nie dziwi zatem, że czwartkowe komentarze przewodniczącego Fed Powella wstrząsnęły rynkiem. Potwierdził on poparcie dla szybszej podwyżki stóp procentowych w celu kontroli inflacji, wzmacniając prawdopodobieństwo ruchu o 50 pb w maju. Co więcej, prawdopodobieństwo podwyżki o 75 pb w czerwcu wynosi ponad 80% według kontraktów terminowych na stopę procentową. Podwyżki te spowodują wzrost kosztów zaciągania kredytów i prawdopodobnie zmniejszą apetyt na ryzykowne aktywa. Ta agresywna postawa stanowi przeszkodę dla bitcoina, a jeśli nadal będzie wywierać presję na kryptowalutę, przyczyni się do dalszego pogorszenia EMA

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}