Wsparcie dla bitcoina na poziomie 40 000 USD, ale napotyka na przeszkody

Bitcoin znajduje wsparcie i może wyznaczać wyższy poziom. Kryptowaluty znajdują się jednak pod presją w związku z agresywnym zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Fed. 40 000 USD to obecny psychologiczny poziom wsparcia. Uczestnicy rynku oczekują podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w maju i rozpoczęcia likwidacji bilansu Fed na poziomie 95 mld USD miesięcznie. Co więcej, wydaje się prawdopodobne, że w czerwcu Fed dokona kolejnej podwyżki o 50 punktów bazowych.

Wczoraj odnotowano wzrost głównego wskaźnika CPI (8,5%), ale umiarkowany wzrost wskaźnika bazowego. To rozluźnienie może sugerować, że inflacja zbliża się do szczytu, jednak potrzeba na to więcej dowodów. W związku z tym, że wyższe stopy i spadek płynności wspierają dolara, bitcoin w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła niekorzystnym czynnikom.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}