Siła bitcoina może budzić wątpliwości co do jastrzębiej postawy Fed

Bitcoin wykazuje oznaki akumulacji. Na wykresie tygodniowym zaznacza się wyższa linia trendu (HT), po której następuje wyższy szczyt (HP) - trend wzrostowy. Ta siła pojawia się po ogromnej wyprzedaży, która nastąpiła po spadku o 52,3% w styczniu. Rozkład z listopada jest zaznaczony na czerwono, a obecna akumulacja na zielono.

Kryptowaluta handlowana jest powyżej czarnej 30-tygodniowej średniej EMA, co jest byczym zjawiskiem. Jeśli EMA wzrośnie, będzie to kolejny sygnał świadczący o byczej tendencji.

Ten trend wzrostowy jest interesujący, biorąc pod uwagę, że dolar również wykazuje oznaki siły. Co więcej, Fed zasugerował jastrzębi cykl podwyżek stóp procentowych i agresywne zacieśnianie ilościowe. Można wybaczyć, że ktoś pomyśli, iż będzie to działać na niekorzyść bitcoina. Jednak fakt, że kryptowaluta zachowuje się lepiej niż greenback, może sugerować, że rynek wątpi w prawdziwą zdolność Fed do bycia tak jastrzębim, biorąc pod uwagę potencjalne przeszkody stagflacyjne, które czynią realizację polityki pieniężnej bardziej złożoną.

Uważnie przyglądamy się wskaźnikowi stochastycznemu. Jeśli znajdzie się on w górnym kwintylu i utrzyma się (niebieska strzałka), sugerujemy, że Fed może być zbyt optymistyczny w swoich prognozach dotyczących cyklu koniunkturalnego.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}