Bitcoin pozostaje neutralny na dziennej ramie czasowej

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, lewy wykres poniżej przedstawia aktualny dzienny przedział czasowy bitcoina. Ponownie, jego cena pozostaje neutralna pomiędzy dwoma niebieskimi wstęgami. Wykres po prawej stronie to wykres godzinowy tej kryptowaluty. Początkowo zareagowała ona pozytywnie na [komentarz prezydenta Putina] (https://www.fxcm.com/uk/insights/markets-jump-on-putin-comments/), jednak w krótkim terminie cena napotkała na konfluencję oporów. Oprócz tego, że 40 000 jest poziomem psychologicznym, pokrywa się on z centralnym pivotem (P) i oporem cenowym (poziomym z czerwonym cieniowaniem). Aby kurs godzinowy mógł pójść wyżej, stochastyk będzie musiał wejść w obszar 80+ i utrzymać się (niebieska strzałka). Taki ruch będzie sugerował pozytywne momentum. Zauważamy, że obecna świeca dzienna (jeszcze nie zakończona) jest niezdecydowaną świecą Doji, a stochastyk godzinowy wygląda na zwijający się, podczas gdy cena walczy z krytycznym poziomem konfluencji. Kontynuujemy obserwację

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników