Bitcoin normalizuje swoją wyprzedaną pozycję; poziomy oporu mogą być przekonujące dla shortów

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Źródło: www.tradingview.com

W weekend bitcoin (BTCUSD) osiągnął najniższy poziom 17 585,31 USD, przełamując psychologiczny poziom 20 000 USD (20K). Swing, który doprowadził do tego dołka, rozpoczął się 11 czerwca i spowodował spadek o 40% w ciągu ośmiu dni. Dlatego też nie dziwi fakt, że dzienny wskaźnik RSI dla kryptowaluty zarejestrował wyprzedanie (niebieski prostokąt)

Obecnie BTCUSD notowany jest powyżej krytycznego poziomu 20K, ponieważ jego RSI znormalizował się. Jednak impet głównego trendu sugeruje, że każde odbicie będzie prawdopodobnie celem krótkich pozycji.


Źródło: www.tradingview.com

Stochastyczny wskaźnik tygodniowy dla Bitcoina znajduje się poniżej 20 (zielony kwadrat). Pozycja ta sugeruje solidne momentum spadkowe. Kryptowaluta będzie pod presją sprzedaży tak długo, jak ta pozycja się utrzyma. Dlatego też rajdy na niższych przedziałach czasowych stają się wyjątkowo atrakcyjne dla shortów.

Co więcej, próba wybrania dna bitcoina, gdy momentum jego głównego trendu jest nachylone ku dołowi, jest niezwykle niebezpieczna i najprawdopodobniej przyczyni się do panicznej wyprzedaży kryptowaluty

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.