Bitcoin pokrywa straty z 2022 r., testuje kluczowy poziom techniczny

Analiza BTC/USD

Kryptowaluta wzrosła do rekordowego poziomu w listopadzie (69 023,80), ale przez trzy miesiące notowała straty, co doprowadziło do słabego początku bieżącego roku. W lutym jednak zatrzymała negatywną passę i kontynuuje odbicie w bieżącym miesiącu, zyskując około 13%, co pozwoliło na pokrycie styczniowego spadku.

Po dwóch zyskownych tygodniach, obecny rozpoczyna się skokiem wyżej i powyżej 200-dniowej średniej EMA oraz próbą przebicia kluczowego poziomu 38,2% Fibonacciego spadku od listopadowych maksimów do styczniowych minimów na 46 723.

Dzienne zamknięcia powyżej tego progu mogłyby otworzyć drzwi do dalszego odreagowania w kierunku poziomu 50% (50 981), ale może być jeszcze za wcześnie na pokonanie tego poziomu i spojrzenie jeszcze dalej.

BTC/USD poczynił znaczne postępy od lutego, ale ruch ten wydaje się być nadmiernie wydłużony, a wskaźnik siły względnej (RSI) przebija się powyżej poziomu 70. Jego poprzednie wizyty powyżej tego poziomu wywołały presję sprzedaży.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

W związku z tym kryptowaluta jest podatna na ponowne osunięcie w kierunku połowy poziomu 44 000, ale szerszy obszar 42 500-40 500 zapewnia silne wsparcie, ponieważ zawiera 200H4 EMA, dzienną chmurę Ichimoku i linię trendu wzrostowego od najniższych poziomów z zeszłego miesiąca.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}