Konsolidacja Bitcoina kontynuowana z neutralnym impetem

Wykres tygodniowy

Tygodniowy wykres Bitcoina pokazuje, że kryptowaluta konsoliduje się w formacji trójkąta (zbiegające się czerwone linie trendu). Zastanawiamy się, czy jest to formacja kontynuacji czy akumulacji. Formacja akumulacji przekształci się w fazę zwyżki, z ceną powyżej czarnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Trend spadkowy będzie jednak kontynuowany, jeśli cena pozostanie poniżej EMA i wybije się dołem z trójkąta. Obecnie momentum jest słabe, typowe dla konsolidacji - RSI oscyluje wokół 50, a stochastyk płasko między poziomami 20-80.

Wykres dzienny

Na wykres dzienny Bitcoina nałożona jest potrójna średnia krocząca. Średnie ruchome są wskaźnikami podążającymi za trendem. Ta cecha oznacza, że sprawdzają się one dobrze, gdy mamy do czynienia z trendem, ale słabo w przypadku konsolidacji. W związku z tym, istnieje kilka sygnałów whipsaw (czarne elipsy) wynikających z tygodniowej formacji trójkąta. Jednakże, jeśli formacja konsolidacji jest bliska zakończenia i akumulacji, obecna formacja EMA jest bycza (czerwona elipsa). Ponadto, jeśli EMA rozwiną kąt i rozdzielą się na północnym wschodzie, byczy impet będzie się budował. Jeśli jednak EMA przetną się z powrotem w dół, będziemy nadal obserwować rozwój akcji cenowej.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników