Konsolidacja Bitcoina trwa, ale należy obserwować SMA

Wykres tygodniowy

Bitcoin konsoliduje się od połowy stycznia (zielony prostokąt). Jednak przed konsolidacją wystąpił silny impuls w dół, a bitcoin spadł o prawie 42% od swojego maksimum na poziomie 68 966 USD. Ta słabość sugeruje, że obecna konsolidacja może być formacją kontynuacji. W związku z tym zauważamy, że potrójne proste średnie kroczące są niedźwiedzie. Szybka zielona SMA znajduje się poniżej pomarańczowej średniej SMA, a średnia pomarańczowa SMA znajduje się poniżej długiej czerwonej SMA. Jednakże, czerwona SMA nie skręciła w dół (niebieska strzałka). Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczało niedźwiedzi rozwój sytuacji.

Wykres dzienny

Proste średnie kroczące są wskaźnikami podążania za trendem. Dlatego też od stycznia na wykresie dziennym prowadzą do sygnałów whipsaw. Oznacza to, że są one podatne na fałszywe sygnały w konsolidacji. Jeśli formacja tygodniowa jest formacją kontynuacji, oczekuje się, że nastąpi załamanie. W związku z tym, wskaźniki kontynuacji trendu mogą być pomocne, jeśli trend się rozwinie. Tzn. jeśli dzienne zielone szybkie, średnie pomarańczowe i czerwone wolne SMA tworzą kąt i separację w dół (czarna elipsa), może to być sygnał, że formacja została rozwiązana. To rozwiązanie z kolei doprowadzi do odwrócenia się tygodniowej czerwonej SMA w dół. Jednakże, jeśli dzienne SMA nadal będą się wahać, trzeba będzie ponownie przeanalizować hipotezę dotyczącą tygodniowej formacji kontynuacji.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}