Trendy spadkowe w przypadku bitcoina i ethereum pozostają nienaruszone

Wykresy tygodniowe

Poniżej znajdują się tygodniowe wykresy BTCUSD (po lewej) i ETHUSD (po prawej). Obie kryptowaluty wykreśliły niższy szczyt (LP) i niższy dołek (LT). Taki układ sugeruje, że znajdują się one w określonym trendzie spadkowym, zgodnie z klasyczną analizą techniczną. Od tygodnia kończącego się 22 stycznia akcja cenowa pokazuje, że zarówno bitcoin, jak i ethereum poruszają się w trendzie bocznym. Formacja bitcoina jest bardziej uporządkowana, ale obie wydają się być mniejszymi formacjami kontynuacji proporczyka (zbiegające się turkusowe linie), dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. Tzn. jeśli są to formacje kontynuacji, ich zakończenie będzie oznaczało dalsze spadki. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i nałożenia sankcji, nastąpił wzmożony handel na kryptowalutach związanych z rublem. Zauważalne są gwałtowne wzrosty w dniach 24 i 28 lutego. Ta akcja rynkowa doprowadziła do myślenia, że Rosja może wykorzystać rynki kryptowalut do ominięcia nałożonych sankcji. Choć istnieje taka możliwość, rynki kryptowalut nie mają wystarczającej płynności, aby w znaczący sposób uciec od sankcji. Co więcej, większość płynności przechodzi przez giełdy spełniające wymogi, takie jak Binance, Coinbase itp. Te uznane giełdy mają programy zgodności, które wykorzystują zaawansowane oprogramowanie i urzędników ds. zgodności, co sprawi, że ominięcie sankcji stanie się wyzwaniem (cnbc.com).

Analiza dzienna

Wykresy dzienne poniżej posiadają wstęgi Bollingera jako nakładkę do mierzenia sentymentu. BTCUSD (po lewej) spadł z obszaru hossy, pomiędzy górną niebieską i czerwoną wstęgą, do strefy neutralnej pomiędzy dwiema niebieskimi wstęgami. ETHUSD (po prawej) początkowo przesunął się ze słabego punktu, pomiędzy dolną niebieską i czerwoną wstęgą, do neutralnego obszaru pomiędzy niebieskimi wstęgami. Pozytywne nastawienie jednak słabnie, a obecna cena grozi powrotem do słabej strefy. Taka akcja cenowa sugeruje, że impet wydaje się słabnąć po początkowej fali, która wspierała zarówno bitcoina, jak i ethereum.

Featured Image by Maicon Fonseca Zanco from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników