Komentarze Bailey’a przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego, szkodzą GBPUSD

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Biorąc pod uwagę nasze poprzednie artykuły odnoszące się do wysiłków BoE w celu ustabilizowania brytyjskiego rynku loszków, wczorajsze komentarze gubernatora Baileya przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego. Podczas wczorajszego wydarzenia w Instytucie Finansów Międzynarodowych w Waszyngtonie przyjął on twarde stanowisko, które zwiększyło zmienność na rynku.

Gubernator BoE powiedział: "Ogłosiliśmy, że zakończymy działania do końca tego tygodnia... i moje przesłanie do zaangażowanych funduszy [emerytalnych] i wszystkich firm zarządzających tymi funduszami: Zostały wam teraz trzy dni. Musicie to załatwić".

Nie dziwi więc, że wywołało to rundę sprzedaży (zielony prostokąt), z GBPUSD przyjmującym uderzenie po konstruktywnej sesji

Pomimo komentarzy Bailey'a, plotki mówią, że BoE przedłuży swoje wsparcie przekazane 14 października, jeśli będzie to konieczne. Niemniej jednak, rentowność obligacji pozostała podwyższona, odzwierciedlając wyższą premię za ryzyko, i krążą pytania o wiarygodność.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.