Jak możemy pomóc?

US Stock Baskets

FXCM's Stock Baskets zawierają szereg pojedynczych akcji związanych z określonym sektorem.

W czasie tworzenia koszyków, każdej akcji nadano wartość w USD. Od tego momentu koszyki będą mierzyć zbiorowe wyniki każdego ze skorelowanych składników.

Na przykład:
Pierwotna cena FAANG wynosiła 2000 USD, a Netflix stanowił 400 USD z tych 2000 USD.
Jeśli dziś ta sama ilość akcji Netflixa, która była warta 400 USD, jest teraz warta 415 USD, to wkład tej akcji w cenę FAANG w FXCM wyniesie 415.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są aktualizowane codziennie w czasie przerwy rynkowej.

Większości Stock Baskets towarzyszy dźwignia finansowa na poziomie około 5:1, a nowy wymóg depozytu zabezpieczającego będzie stanowił równowartość około 20% wartości referencyjnej 1 kontraktu.

Na przykład, jeśli kurs FAANG wynosi 2000.00 podczas przerwy rynkowej, Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla jednego kontraktu zostaną zaktualizowane do 400.00 USD.

Godziny handlu

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje o godzinach pracy.

Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Również koszyki akcji FXCM nie tracą ważności, ale nie będą otwarte do handlu w czasie świąt, w których rynki referencyjne są zamknięte.

Maksymalna wielkość zlecenia

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla wszystkich koszyków akcji wynosi 200.

Minimalny koszt (wartość) Pipsa

Koszyki akcji mają minimalną wartość 1 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Uproszczone Stawiki Dealingu w Trading Station). Lokalizacja pipsa/punktu jest pokazana poniżej.

Rollover

Koszyki akcji mają koszty finansowe (Rollover).

Więcej informacji na temat kosztów finansowania znajduje się w:

Jaki jest koszt finansowania Indeksu CFD?

Dywidendy i potrącenia

Korekty dywidendy będą stosowane w przeddzień daty ex-dividend członków danego Koszyka. Korekta pojawi się na wyciągu, a kwota korekty na kontrakt może być widoczna w oknie uproszczonynch stawek handlowych platformy Trading Station w dniu poprzedzającym obciążenie/kredyt.

Zgodnie z sekcją 871 amerykańskiego kodeksu podatkowego. Od korekt dywidend dla traderów derywatów akcji amerykańskich obowiązuje podatek w wysokości 30%. Zgodnie z obowiązkiem FXCM wynikającym z tej regulacji podatkowej USA, 30% wszystkich kredytów dywidendowych jest potrącane i przekazywane przez FXCM do IRS.

W momencie obciążenia Twojego konta, zostaniesz obciążony całą kwotą. Następnie jednak FXCM przekazuje 30% tego obciążenia Urzędowi Skarbowemu.

  • To traktowanie podatkowe jest stosowane domyślnie do wszystkich pozycji i może ulec zmianie w przyszłości. Zwroty mogą być dostępne w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej i rezydencji lub mogą się różnić w zależności od danej jurysdykcji. Proszę zwrócić się do wsparcia FXCM, jeśli uważasz, że możesz być uprawniony do rabatu, aby uzyskać dodatkowe informacje, które musisz podać. Informacje te służą wyłącznie do celów referencyjnych i opieranie się na nich nie jest alternatywą dla porady prawnej od adwokata lub innego profesjonalnego dostawcy usług prawnych/księgowych. Informacje te nie są przeznaczone jako porady finansowe lub inwestycyjne i nie mogą być interpretowane jako takie. Należy zwrócić się o poradę do oddzielnego doradcy finansowego. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub pominięcia; nie gwarantuje dokładności, kompletności informacji lub innych elementów zawartych w tych materiałach.

Dywidendy z koszyka akcji i potrącenia

Inne informacje

W przypadku, gdy jeden z poszczególnych składników Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, Koszyk stanie się tymczasowo niehandlowy. Może to spowodować zawieszenie zlecenia na TS2 lub odrzucenie zlecenia na MT4. Zalecamy ostrożny handel w okresie niskiej płynności.

W przypadku znacznego spadku wartości jednego ze składników lub akcji korporacyjnej, koszyki mogą wymagać okresowego przywrócenia równowagi. W przypadku rebalansu składnik koszyka może zostać zastąpiony lub wszystkie otwarte pozycje mogą zostać zamknięte z niewielkim lub bez powiadomienia.

Obecnie Cryptostock jest dostępny tylko na kontach Trading Station.

Zwroty u źródła

Zgodnie z sekcją 871 amerykańskiego kodeksu podatkowego, podatek u źródła ma zastosowanie do korekt dywidendy dla inwestorów instrumentów pochodnych akcji amerykańskich.

Zgodnie z obowiązkiem FXCM wynikającym z tych przepisów podatkowych USA, 30% wszystkich zaliczonych korekt dywidendy na SSCFDs lub Stock Baskets jest potrącane i przekazywane przez FXCM do Urzędu Skarbowego (IRS).

Jeśli jesteś podatnikiem w jurysdykcji, w której istnieje umowa podatkowa, która pozwala na niższy procent potrącenia i kwalifikujesz się do korzyści wynikających z umowy, możesz złożyć formularz W-8BEN (lub inny formularz W-8 w zależności od rodzaju podmiotu), a FXCM dokona korekty Twojego konta w formie comiesięcznego rabatu.

Jak złożyć?

  • Zaloguj się do MYFXCM.
  • Wybierz "Prześlij Dokumenty" z rozwijanej listy "Moje Info".
  • Wybierz "Inne" i Podaj szczegóły, że "składasz W-8 w celu redukcji potrąceń".

Proszę zwrócić uwagę:

  1. FXCM potwierdzi Ci e-mailem, że Twój formularz został przetworzony.

  2. Rabaty za poprzedni miesiąc są zazwyczaj przyznawane w ciągu 2 tygodni od zakończenia miesiąca.

  3. Pracownicy obsługi klienta FXCM nie są w stanie udzielić Ci porady podatkowej na podstawie Twojej indywidualnej sytuacji lub miejsca zamieszkania.

  4. Twoje dane pozostaną ważne przez 3 lata, o ile nie zmienią się okoliczności związane z podatkiem lub zamieszkaniem, jednak uprawnienia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}