Jak możemy pomóc?

Dywidendy z koszyka akcji i potrącenia

Dywidendy mogą mieć wpływ na wysokość kosztów nocnych, które płacisz lub zarabiasz na pozycji Stock Basket. Stock Baskets składają się z grupy akcji, które mogą wypłacać dywidendy w ciągu roku. Kiedy dywidenda jest wypłacana z akcji, wartość akcji spada, a zatem również wartość Koszyka.

Pozycje krótkie będą miały pozytywny wpływ na spadek ceny Koszyka, podczas gdy pozycje długie będą miały negatywny wpływ.

Korekty dywidendy są stosowane w produktach Koszyka Akcji, aby zniwelować wpływ spadku Ceny Indeksu.

Jak dywidendy wpływają na moją transakcję?

Jeśli masz długą pozycję w koszyku giełdowym, otrzymasz korektę z tytułu dywidendy. Jeśli jesteś krótki, zostaniesz obciążony korektą dywidendy.

Przedstawmy przykład.

Masz krótką pozycję na FAANG i utrzymujesz ją po 17:00 EST w przeddzień daty ex-dividend akcji związanej z tym konkretnym indeksem (w tym przypadku jednej z Facebook, Apple, Amazon, Netflix lub Google).

Cena koszyka spadnie na Twoją korzyść (w oparciu o wielkość wypłacanych dywidend i wagę poszczególnych akcji w ramach indeksu), a korekta dywidendy zostanie odjęta od rachunku.

Należy pamiętać, że istnieją inne czynniki, które wpływają na cenę koszyka i koszyk może spaść bardziej lub mniej niż dokładna kwota korekty dywidendy.

Jak mogę uniknąć płacenia dywidendy z Koszyków Akcji?

Aby uniknąć płacenia dywidendy, możesz zamknąć swoją pozycję przed 17:00 EST i opłata nie będzie miała zastosowania.

Dlaczego długie pozycje są kredytowane mniej niż krótkie pozycje są obciążane?

Różnica wynika zarówno z marży FXCM, jak i z potrąceń.

Zgodnie z § 871 amerykańskiego kodeksu podatkowego. Od korekt dywidend dla traderów derywatów akcji amerykańskich obowiązuje podatek w wysokości 30%.

Zgodnie z obowiązkiem FXCM wynikającym z tej regulacji podatkowej USA, 30% wszystkich korekt dywidendowych jest potrącane i przekazywane przez FXCM do IRS.

Uwaga: Kiedy Twoje konto jest obciążane, FXCM przekazuje również 30% tego obciążenia do IRS.

Gdzie mogę zobaczyć nadchodzące dywidendy?

Dzienną wysokość dywidendy można sprawdzić w oknie prostych kursów handlowych na platformie Trading Station w kolumnach oznaczonych "Div S" (dla pozycji sell/short) lub "Div B" (dla pozycji buy/long).

Uwaga: nadchodzące dywidendy są wyświetlane w walucie instrumentu (np. jeśli FAANG wyświetlił "Div B" 0.23, będzie to kredyt w wysokości 0.23 USD na kontrakt, niezależnie od nominału konta.

Gdzie mogę zobaczyć przeszłe dywidendy?

Dywidendy wypłacone lub zarobione na danej pozycji można znaleźć w wyciągu z konta.

Dostęp do wyciągów z konta można uzyskać poprzez przycisk "Raport" na platformie Trading Station (Desktop, Web lub Mobile) lub wpisując www.myfxcm.com przy użyciu loginu dla konta, na którym chcesz uruchomić raport. Z menu przejdź do Moje informacje>Raporty. Wypełnij każde pole według potrzeb, a następnie kliknij niebieski przycisk Pobierz raport.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}