Η υποχώρηση των αποδόσεων είναι πιθανό να ωφελήσει τις μετοχές

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου τρέχει ανεξέλεγκτα εδώ και επτά εβδομάδες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2,86%. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η ταχύτητα και το μέγεθος της κούρσας έχουν οδηγήσει τον RSI πάνω από το 80 (πιο κοντά στο 90), ο οποίος είναι υπεραγορασμένος (πράσινο ορθογώνιο). Έτσι, μια υποχώρηση της απόδοσης καθώς ο δείκτης ομαλοποιείται δεν θα ήταν απροσδόκητη. Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί, είναι πιθανό να είναι θετικό για τις μετοχές.

Το ημερήσιο διάγραμμα του US30 έχει ήδη μετακινηθεί στην ανοδική του περιοχή, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Αυτή η ανοδική τάση μπορεί να οφείλεται στην αναμονή μιας υποχώρησης των αποδόσεων και στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, τα οποία ήταν γενικά καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι ζώνες Bollinger έχουν συμπιεστεί (πράσινο ορθογώνιο), γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεταβλητότητα μπορεί να επεκταθεί, και αν ο US30 διατηρήσει τη ζωνική του θέση, είναι πιθανό να είναι ανοδική

Προειδοποιούμε ότι οι αποδόσεις εξακολουθούν να τείνουν προς τα πάνω στη μακροπρόθεσμη τάση. Δηλαδή, εάν η τρέχουσα απόδοση υποχωρήσει και ο RSI της ομαλοποιηθεί, είναι πιθανό να οφείλεται σε βραχυπρόθεσμη κορύφωση. Ως εκ τούτου, η αγορά μετοχών ενδέχεται να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αντίθετους ανέμους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}