Η χθεσινή δράση των τιμών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ήταν αξιοσημείωτη

Ημερήσιο Διάγραμμα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις κύριοι δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ - US30 (Dow Jones Industrials), SPX500 (S&P 500) και ο NAS100 (Nasdaq). Η χθεσινή δράση των τιμών και στους τρεις δείκτες ήταν αξιοσημείωτη. Ο US30 παρουσιάζει ένα Dragonfly Doji. Δηλαδή, οι αρκούδες έσπρωξαν την τιμή προς τα κάτω μέχρι το χαμηλό της ημέρας και στη συνέχεια έχασαν τον έλεγχο από τους ταύρους. Οι ταύροι οδήγησαν την τιμή προς τα πάνω για να κλείσει ο US30 σταθερά για την ημέρα. Ο SPX500 και ο NAS100 είναι μπλε κεριά. Δηλαδή, αφού οι αρκούδες έχασαν τον έλεγχο από τους ταύρους στα χαμηλά της ημέρας για κάθε δείκτη, οι ταύροι αφηνίασαν και οι δύο δείκτες έκλεισαν ανοδικά για την ημέρα. Εάν η τιμή μπορεί να κλείσει πάνω από τα αντίστοιχα χθεσινά υψηλά του κάθε δείκτη (aqua οριζόντια), οι ταύροι θα δείξουν σημάδια παρακολούθησης, και πιθανά χαμηλά swing θα διαγράψουν δυνητικά.

Τα ξεχωριστά στοχαστικά θα είναι πληροφοριακά εδώ (μαύρες ελλείψεις):
* Ο στοχαστικός του NAS100 στα δεξιά έχει ήδη ξεπηδήσει πάνω από το επίπεδο των 20 μονάδων. Αυτή η επίδειξη δύναμης υποδηλώνει ότι η πτωτική δυναμική μπορεί να εξασθενεί.
* Οι στοχαστικές των άλλων δύο δεικτών πρέπει ακόμη να κινηθούν ανοδικά από αυτή την περιοχή αδυναμίας.
* Εάν τα καταφέρουν και οι τρεις κατευθυνθούν προς τα επίπεδα των 80 μονάδων, το σενάριο του swing-low γίνεται μια ευδιάκριτη πιθανότητα.
* Η προειδοποίηση είναι εάν οι στοχαστικοί διατηρηθούν στα χαμηλότερα πεντάμετρα. Θεωρούμε αυτή την αδυναμία ως πτωτική και η αρνητική δυναμική είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στους αντίστοιχους δείκτες.

Ωριαίο διάγραμμα

Πριν από το άνοιγμα των μετρητών, και οι τρεις δείκτες κινήθηκαν στις αντίστοιχες ανοδικές περιοχές στα ωριαία διαγράμματα, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Εάν οι αντίστοιχες στοχαστικές τους μπορούν να κινηθούν πάνω από το 80 και να διατηρηθούν (πράσινα ορθογώνια), αυτό θα υποδηλώνει μια υποκείμενη ανοδική δυναμική. Υπάρχει ακόμη τεράστια αβεβαιότητα όσον αφορά τον γεωπολιτικό κίνδυνο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιπλέον, τα υψηλότερα επιτόκια είναι πιθανό να επηρεάσουν τις παρούσες αξίες φέτος, εκτός από τυχόν πρόσθετα ασφάλιστρα κινδύνου. Ωστόσο, το τρέχον συναίσθημα σύμφωνα με την αξιοσημείωτη χθεσινή δράση των τιμών και το βραχυπρόθεσμο συναίσθημα δείχνουν ένα ανοδικό άνοιγμα. Εάν οι στοχαστικές δεν μπορέσουν να φτάσουν το 80, ή φτάσουν το 80 και στη συνέχεια πέσουν αμέσως, η θετικότητα πριν από το άνοιγμα μπορεί να εξασθενίσει. Αυτή η πτώση θα ήταν μια πτωτική εξέλιξη.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}