Το XAU/USD διανύει τη δεύτερη κερδοφόρα εβδομάδα του, η σταθερή κατεύθυνση εξακολουθεί να είναι απατηλή

XAU/USD - H4

Ο χρυσός έχει ξεκινήσει καλά σε μηνιαία βάση, μετά την πτώση του Ιανουαρίου, διανύοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. Ωστόσο, εξακολουθεί να στερείται σταθερής κατεύθυνσης, καθώς διαπραγματεύεται γύρω από τον EMA200 (μαύρη γραμμή) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η κίνησή του μέχρι στιγμής φαίνεται να αποτελεί κυρίως αντίδραση στη δραστηριότητα του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ έχει δείξει αδυναμία να εκμεταλλευτεί τις γεωπολιτικές εντάσεις, που προέρχονται κυρίως από την Ουκρανία.

Σήμερα έχει εισέλθει στην τέταρτη συνεχόμενη εποικοδομητική της ημέρα, διαπραγματευόμενη πάνω από τον EMA200, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να πιέσει προς την κορυφή του Ιανουαρίου και την πτωτική γραμμή τάσης που σχηματίζει το υψηλό του 2021 (1.854-5). Ωστόσο, είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό το στάδιο για μεγαλύτερη άνοδο που θα έβγαζε τα 1.877

Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) προσεγγίζει μια υπεραγορασμένη περιοχή που θα μπορούσε να περιορίσει την άνοδο και να προκαλέσει πίεση πίσω κάτω από τον EMA200 (περίπου στο 1.812), αν και τα νέα χαμηλά του 2022 (1.780) είναι πιθανό να χρειαστούν νέα ώθηση.

Συνολικά, το διάγραμμα παρουσιάζει μια ασαφή εικόνα και το XAU/USD θα χρειαστεί έναν καταλύτη για να διασπάσει το φετινό εύρος τιμών (1.854-1.780). Το οικονομικό ημερολόγιο δεν έχει παράσχει ακόμη μια τέτοια ευκαιρία, με την πρώτη σημαντική ανακοίνωση να έρχεται την Πέμπτη με τη μορφή US CPI Inflation (13:30 GMT).

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}