Οι συναλλαγές σίτου περιορίζουν το όριο δύο συνεχόμενες ημέρες- φέρουν στρεβλό προφίλ κινδύνου προς απόδοση

Οι τιμές του σιταριού έχουν κλιμακωθεί καθώς συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι τιμές διαπραγματεύονται οριακά ανοδικά δύο συνεχόμενες ημέρες και τρεις φορές από την έναρξη της εισβολής. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι σημαντικοί εξαγωγείς, με τη Ρωσία να συμβάλλει στο 17% του διεθνούς εμπορίου σιταριού και την Ουκρανία στο 12%. (cnbc.com). Το παρακάτω εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι το σιτάρι ανέβηκε στο άνοιγμα και το μακρύ μπλε κερί υποδηλώνει μια συναισθηματική δέσμευση για αγορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η στοχαστική (μπλε γραμμή) έχει γυρίσει προς τα πάνω και οι τιμές είναι πιθανό να συνεχίσουν να ανατιμώνται αν φτάσει στις περιοχές 80+ (πράσινο ορθογώνιο). Ωστόσο, ο RSI είναι υπεραγορασμένος (μπλε ορθογώνιο) και υποδηλώνει ότι η ομαλοποίηση της τιμής είναι οφειλόμενη. Δεδομένης της έντονης συγκίνησης, όπως αντικατοπτρίζεται στο πραγματικό σώμα του κεριού αυτής της εβδομάδας, δεν είναι σαφές πόσο σύντομα θα συμβεί μια υποχώρηση. Αυτή η σύγκρουση δημιουργεί πρόβλημα για τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς παλεύουν με μια υπεραγορασμένη αγορά ή σκέφτονται υψηλότερες τιμές. Κατά τη γνώμη μας, και σε μια βάση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, οι είσοδοι στην αγορά στα τρέχοντα επίπεδα έχουν ένα στρεβλό προφίλ κινδύνου προς απόδοση. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται προσοχή.

Featured Image by jplenio from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}