Οι τιμές του σιταριού αυξάνονται και θα εντείνουν τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό


Το εβδομαδιαίο διάγραμμα στα αριστερά δείχνει το CFD σιταριού της FXCM, WHEATF, να διαγράφει μια υψηλότερη κοιλάδα (HT) και μια υψηλότερη κορυφή (HP). Αυτή η δράση των τιμών είναι ο ορισμός μιας ανοδικής τάσης. Δεδομένης της χρονικής κλίμακας, πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει την πρωταρχική τάση του εμπορεύματος. Το διάγραμμα του ημερήσιου κεριού Heiken Ashi (HA) του δεξιού δείκτη δείχνει μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πρώτον, το HA είναι ένας δείκτης που ακολουθεί την τάση. Είναι μπλε και τοποθετείται στην ημερήσια ανοδική περιοχή, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης.

Επιπλέον, οι ζώνες Bollinger απομακρύνονται η μία από την άλλη (μαύρες ελλείψεις). Αυτή η απόκλιση υποδεικνύει ότι η μεταβλητότητα στο μαλακό εμπόρευμα αυξάνεται καθώς η τιμή ανατιμάται. Εάν διατηρηθεί στην ανοδική ζώνη, το επόμενο ανοδικό σκέλος μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη

Τέλος, σημειώνουμε ότι ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο με κλεμμένα σιτηρά της Ουκρανίας απομακρύνθηκε από τουλάχιστον ένα λιμάνι της Μεσογείου. Αντ' αυτού, έχει ελλιμενιστεί στο συριακό λιμάνι της Λατάκειας και το CNN έχει ταυτοποιήσει το πλοίο ως το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Matros Pozynich. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας έχει υπολογίσει ότι τουλάχιστον 400.000 τόνοι σιτηρών έχουν κλαπεί μετά τη ρωσική εισβολή. Η αποφυγή του κλεμμένου σιταριού θα επιδεινώσει πιθανότατα μια ήδη στενή αγορά. αν αυτό συμβεί, θα προστεθεί σε ένα ήδη ανησυχητικό στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον.

Παραπομπές: Ο κ:
cnn.com

Image by minka2507 from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}