Η ισχύς του USDOLLAR εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τα θεμελιώδη μεγέθη

Τάση δολαρίου

Η ισχύς του δολαρίου αποτελεί κεντρικό θέμα της αγοράς. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί κρίσιμο μοχλό κίνησης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Έχει διαγράψει μια σειρά από υψηλότερα χαμηλά που ακολουθούνται από υψηλότερες κορυφές και βρίσκεται σε υψηλά 20ετίας σε σταθμισμένη βάση συναλλαγών.

Ο εβδομαδιαίος RSI κατευθύνεται προς μια υπεραγορασμένη περιοχή, η οποία έχει συμπέσει με swing highs στο παρελθόν. Ωστόσο, τα τρέχοντα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς υποστηρίζουν τις διορθώσεις του δολαρίου.

Θεμελιώδη μεγέθη του δολαρίου


Πηγή: www.tradingview.com

Το πραγματικό επιτόκιο ανατιμάται από το χαμηλό του τον Νοέμβριο του 2021. Ωστόσο, η δήλωση της Fed του Μαρτίου (κόκκινη διακεκομμένη κάθετη) ήταν η πρώτη επιβεβαίωση της ποσοτικής σύσφιξης (QT). Έξι εβδομάδες αργότερα, το πραγματικό επιτόκιο έγινε θετικό.

Ενώ υπήρξαν περιπτώσεις όπου το πραγματικό επιτόκιο καταγράφηκε ως υπεραγορασμένο (μπλε ορθογώνια), ιδίως στα υψηλά swing του USDOLLAR, ένα επιχείρημα για μετριοπάθεια θα είναι δύσκολο.

Ο ισολογισμός της Fed μειώνεται και βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 3 μηνών (τρίτο διάγραμμα από πάνω). Δηλαδή, η ρευστότητα αποσύρεται από την οικονομία.

Ο κάτω δείκτης είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του πραγματικού επιτοκίου και του ισολογισμού της Fed. Και πάλι, πρόκειται για αρνητική συσχέτιση από την κόκκινη κάθετη διακεκομμένη γραμμή

Το QT συνεχίζεται μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, δεδομένου του συντελεστή συσχέτισης, είναι πιθανό να επιμείνει να δρα στα πραγματικά επιτόκια, λειτουργώντας ως στήριξη για το ανεξέλεγκτο δολάριο

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}