Το USDOLLAR δείχνει ανθεκτικότητα παρά το μοτίβο κορυφής


Το USDOLLAR αποδεικνύεται ανθεκτικό. Προηγουμένως είχαμε γράψει ότι το δολάριο είχε διαγράψει μια κορυφή με κεφάλι και ώμους. Ωστόσο, το μοτίβο δεν έχει ολοκληρωθεί, με το καλάθι USDOLLAR της FXCM να εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τη γραμμή λαιμού. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για τη διάσπαση, καθώς αυτή θα είναι μια πτωτική εξέλιξη.


Πηγή: www.tradingview.com
Το επάνω διάγραμμα δείχνει το USDOLLAR, μεταξύ της κάτω μπλε και της κόκκινης ζώνης. Αυτή η περιοχή είναι η πτωτική του ζώνη. Όσο περισσότερο παραμείνει εδώ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα διάσπασης της γραμμής λαιμού. Το κάτω διάγραμμα θεωρεί την πραγματική ισοτιμία στην ουδέτερη ζώνη της μεταξύ των μπλε ζωνών. Εάν αυτό πέσει στην πτωτική του ζώνη, το δολάριο θα χάσει τη θεμελιώδη στήριξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη διάσπαση

Ωστόσο, αν κινηθεί στο ανώτερο κανάλι του και το USDOLLAR κινηθεί στην ουδέτερη ζώνη του, η ανθεκτικότητα του δολαρίου θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό το σενάριο θα αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα δυναμική, δεδομένης της επιβράδυνσης του ΔΤΚ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει μια άλλη τροπή στην ιστορία του πληθωρισμού.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}