Το USDOLLAR χάνει τη συσχέτιση με τα επιτόκια μετά την ανακοίνωση του ΔΤΚ


Πηγή: www.tradingview.com

Την τελευταία εβδομάδα το USDOLLAR διέκοψε τη συσχέτισή του με τα πραγματικά επιτόκια, ταλαντευόμενο γύρω από το μηδενικό σημείο (πράσινο ορθογώνιο). Χθες, ο συντελεστής συσχέτισης (cc) έδειξε αρνητική σχέση μεταξύ των δύο σειρών. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να διορθώνεται, με τον cc να κατευθύνεται ξανά προς το μηδέν.

Οι δύο είχαν μια σταθερή θετική συσχέτιση (κόκκινο ορθογώνιο), αλλά η ανακοίνωση του ΔΤΚ στις 10 Αυγούστου (μπλε βέλος) προκάλεσε τη διάσπαση αυτής της σχέσης. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, αυτή θα επιβεβαιωθεί εκ νέου. Εξετάστε την εβδομαδιαία συσχέτιση μεταξύ των δύο:

Πηγή: www.tradingview.com

Εδώ, ο συντελεστής συσχέτισης εξελίσσεται σε ισχυρή θετική σχέση από την εβδομάδα της 14ης Μαρτίου (πράσινη διακεκομμένη κάθετη). Αυτή ήταν η εβδομάδα που η Fed αναγνώρισε επίσημα την ποσοτική σύσφιξη ως στόχο πολιτικής

Το τρέχον πραγματικό επιτόκιο ενδέχεται να διαμορφώνει ένα ακόμη κατώτατο σημείο. Πριν από δύο εβδομάδες, διαγράφηκε ένα κερί αναφοράς (κόκκινος κύκλος), δηλαδή τα κεριά εκατέρωθεν είχαν υψηλότερα χαμηλά. Εάν η πραγματική απόδοση κλείσει πάνω από το υψηλό αυτού του κεριού αναφοράς, αυτό υποδηλώνει προδιάθεση για υψηλότερο επιτόκιο. Αν είναι έτσι, αυτό πιθανότατα θα στηρίξει το δολάριο, διατηρώντας τον ισχυρό εβδομαδιαίο συντελεστή συσχέτισης

Ένα υψηλότερο επιτόκιο εξακολουθεί να είναι εύλογο, διότι, παρόλο που ο γενικός ΔΤΚ μετριάστηκε, ο μέσος ΔΤΚ δεν μετριάστηκε. Δηλαδή, μένει να δούμε πόσο [κολλώδης είναι ο πληθωρισμός] (https://www.fxcm.com/markets/insights/inflation-is-still-problematic-supporting-real-rates/)

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}