Το USDOLLAR αυξάνεται στο άνοιγμα, αλλά οι πιέσεις παραμένουν προς τα κάτω


Πηγή: www.tradingview.com

Το επάνω διάγραμμα κεριών δείχνει το καλάθι USDOLLAR της FXCM. Το διάγραμμα candlestick του 10ετούς πραγματικού επιτοκίου βρίσκεται στη μέση και ο κάτω δείκτης δείχνει τον συντελεστή συσχέτισης (cc) μεταξύ των δύο.

Το USDOLLAR άνοιξε στο άνοιγμα, καθώς οι διαμαρτυρίες του Covid zero από την Κίνα επιβάρυναν το κλίμα. Υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης και καταστολής. Ωστόσο, το ευρύτερο μοτίβο της αγοράς εξακολουθεί να υποδηλώνει ένα ασθενέστερο δολάριο

Η πράσινη γραμμή τάσης δείχνει τη σήμανση του USDOLLAR καθώς το πραγματικό επιτόκιο ανατιμάται. Αυτή η τάση κινήθηκε στη συνέχεια σε μια πλάγια κατανομή (κόκκινο ορθογώνιο). Τέλος, το τρέχον σκέλος ορίζεται από την κόκκινη γραμμή τάσης προς τα κάτω, υποδηλώνοντας μια φάση υποτίμησης για το δολάριο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το πραγματικό επιτόκιο έχει πέσει κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 30 εβδομάδων (μπλε έλλειψη). Επιπλέον, ο ΕΜΑ έχει στραφεί προς τα κάτω, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πραγματικό επιτόκιο έχει εισέλθει σε φάση συγκράτησης.

Ο cc βρίσκεται στο ισχυρό 86%. Δηλαδή, εάν το πραγματικό επιτόκιο συνεχίσει να διατηρείται κάτω από τον ΕΜΑ του, το καλάθι USDOLLAR είναι πιθανό να παραμείνει συγκρατημένο

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.