Το USDOLLAR βρίσκει στήριξη καθώς η πρόεδρος της Fed προτείνει να κινηθεί πάνω από το ουδέτερο επίπεδο ως πιθανότητα

Χθες, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε μέσω streaming, ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell, σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων, δήλωσε στη Wall Street Journal: "Εάν αυτό συνεπάγεται την υπέρβαση των ευρέως κατανοητών επιπέδων του ουδέτερου, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε αυτό... μέχρι... να δούμε τον πληθωρισμό να μειώνεται." Η Fed έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού πρώτα και κύρια, δεδομένης της εύρωστης αγοράς εργασίας των ΗΠΑ. Αυτό δίνει στη Fed ένα μαξιλάρι για να συνεχίσει την πολιτική σύσφιξης, με τον Πάουελ να λέει: "Θα εξακολουθούσατε να έχετε μια ισχυρή αγορά εργασίας, αν η ανεργία ανέβαινε μερικές μονάδες". Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της Fed παραδέχθηκε ότι "θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος πόνος για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών".

Σε απάντηση, το καλάθι δολαρίων της FXCM, το USDOLLAR, βρήκε στήριξη. Σκεφτείτε:

Πηγή: www.tradingview.com

Το ημερήσιο διάγραμμα USDOLLAR στα αριστερά έχει ομαλοποιήσει την υπεραγορασμένη κατάσταση (πράσινο ορθογώνιο). Το ωριαίο διάγραμμα στα δεξιά, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά 50% της προηγούμενης ανοδικής του ώθησης, έγινε ανοδικό σε απάντηση. Τόσο οι δείκτες παρακολούθησης της τάσης όσο και ο στοχαστικός του διασταυρώθηκαν θετικά, καθώς το δολάριο βρήκε στήριξη. Εάν η στοχαστική κινηθεί πάνω από το 80 και διατηρηθεί εκεί (μπλε βέλος), η ανοδική δυναμική θα ενισχυθεί. Αυτό μπορεί να ωθήσει το ημερήσιο διάγραμμα πίσω στην ανοδική του ζώνη, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης, καθώς η αγορά εξετάζει πόσο πάνω από την ουδέτερη ζώνη πρέπει να τιμολογηθεί ακόμη.

Παραπομπές:
www.cnbc.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}