Διάγραμμα USDOLLAR ανοδικές διασταυρώσεις σε ωριαίο χρονοδιάγραμμα


Το ημερήσιο διάγραμμα USDOLLAR βρίσκεται μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης στην ανοδική του περιοχή. Επιπλέον, ο στοχαστικός του βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα 80+ (κόκκινο ορθογώνιο), υποδηλώνοντας μια ισχυρή υποκείμενη δυναμική. Όσο περισσότερο διατηρείται αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα περαιτέρω ανατίμησης.

Οι EMAs και ο στοχαστικός του ωριαίου διαγράμματος έχουν διασταυρωθεί θετικά (μαύρες ελλείψεις). Ως εκ τούτου, η δυναμική θα στηρίξει το δολάριο, εάν οι EMAs αναπτύξουν γωνία και διαχωρισμό και η στοχαστική κινηθεί στο ανώτερο πεντάγραμμο (μπλε βέλος).


Πηγή: www.tradingview.com

Η ομιλία του προέδρου της Fed Powell την Παρασκευή ήταν γερακιώτικη, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει το δολάριο. Για το σκοπό αυτό, τα πραγματικά επιτόκια έχουν ωθηθεί προς τα πάνω την τελευταία ώρα (επάνω γράφημα). Η συσχέτιση μεταξύ του USDOLLAR και των πραγματικών επιτοκίων είναι ισχυρή 0,78. Κατά συνέπεια, εάν το πραγματικό επιτόκιο συνεχίσει την τρέχουσα πορεία του και αυτή η σχέση διατηρηθεί, το USDOLLAR θα πρέπει να έχει στήριξη των αποδόσεων, με αμφότερα να κινούνται στις αντίστοιχες ωριαίες ανοδικές περιοχές τους.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}