Το USDOLLAR παλεύει με την αντίσταση παρά τη ρητορική στάση της Fed

Το εβδομαδιαίο καλάθι δολαρίων της FXCM, USDOLLAR, έχει προσκρούσει σε αντίσταση (οριζόντια περιοχή με σκίαση). Το καλάθι έχει ωθηθεί ανοδικά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αλλά με περιορισμένη μόνο επιτυχία. Την περασμένη εβδομάδα, έφτασε στο υψηλό των 12.402 πριν οι αρκούδες το πουλήσουν προς τα κάτω. Ως αποτέλεσμα, το κερί αυτής της εβδομάδας (που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί) είναι ένα ανεστραμμένο σφυρί με ουρά πώλησης. Επιπλέον, είναι μια εσωτερική εβδομάδα, δηλαδή έχει χαμηλότερο υψηλό και υψηλότερο χαμηλό από το κερί της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό το κερί δηλώνει αναποφασιστικότητα.

Οι τριπλοί κινητοί μέσοι όροι δείχνουν όντως γωνία και διαχωρισμό. Εάν αυτό διατηρηθεί, η ανοδική δυναμική είναι πιθανό να αυξήσει την τιμή. Ωστόσο, εάν ο πράσινος γρήγορος κινητός μέσος όρος αρθρώνεται, η ανοδική δυναμική ενδέχεται να εξασθενίσει προς την αντίσταση

Η ανοδική κίνηση την περασμένη εβδομάδα έγινε λόγω της γερακίστικης δήλωσης της Fed και αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της Fed Powell δήλωσε ότι οι μελλοντικές αυξήσεις μπορεί να είναι περισσότερες από 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, μετά από κάθε ώθηση προς τα πάνω, το USDOLLAR υποχώρησε. Αυτή η αντίσταση στις υψηλότερες τιμές μπορεί να οφείλεται στην απειλή του στασιμοπληθωρισμού εάν το πετρέλαιο συνεχίσει να αυξάνεται. Ο στασιμοπληθωρισμός θα καταστήσει δύσκολη την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}