Η υποχώρηση του USDOLLAR και του 10ετούς κρατικού ομολόγου ομαλοποιεί τις αντίστοιχες υπεραγορασμένες συνθήκες


Πηγή: www.tradingview.com

Το USDOLLAR έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Το αμερικανικό 10ετές κρατικό δάνειο συνόδευσε το δολάριο, υποχωρώντας από το υψηλό του 3,2% στην τρέχουσα απόδοση του 2,82%. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι και τα δύο μέσα ήταν υπεραγορασμένα στα εβδομαδιαία διαγράμματά τους από τα μέσα Μαρτίου (μπλε και πράσινο ορθογώνιο). Αυτές οι υπερβολές έθεσαν ένα ανώτατο όριο και στα δύο και έπρεπε να εξομαλυνθούν. Οι συμμετέχοντες πιθανότατα έλαβαν κέρδη και οι προκύπτουσες υποχωρήσεις έχουν πλέον αφαιρέσει τον αφρό από το USDOLLAR και το αμερικανικό 10ετές κρατικό δάνειο. Δεδομένου ότι αυτά διαπραγματεύονται σε πιο τυπικές ενδείξεις, η χαρτογράφηση υψηλότερων κοιτώνων δεν θα αποτελέσει έκπληξη

Η συσταλτική νομισματική πολιτική της Fed μόλις τώρα αρχίζει. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα φέρουν αυξήσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και, κυρίως, η αγορά δεν μπορεί να αγνοήσει τη μείωση του ισολογισμού της Fed. Αυτή η σύσφιξη είναι πιθανό να στηρίξει το δολάριο καθώς η προσφορά δολαρίου μειώνεται και να επηρεάσει τα επιτόκια καθώς η οικονομία συμβιβάζεται με τη λιγότερη ρευστότητα.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}