Το USDCHF συνεχίζει να αποδυναμώνεται μετά την αύξηση των επιτοκίων της SNB νωρίτερα μέσα στο μήνα


Πηγή: www.tradingview.com

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του USDCHF και του spread μεταξύ των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ και της Ελβετίας έχει αυξηθεί στο 0,76 (κάτω διάγραμμα αριστερά). Η αύξηση της συσχέτισης ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου. Το πάνω διάγραμμα στα αριστερά δείχνει μια σημαντική πτώση του spread που συνδυάζεται με πτώση του USDCHF, το μεσαίο διάγραμμα στα αριστερά (κόκκινα βέλη)

Η SNB αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 50 μονάδες βάσης, από -0,75% σε -0,25%, στις 16 Ιουνίου. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη αύξηση της κεντρικής τράπεζας από το 2004. Επιπλέον, βρισκόταν στο -0,75 για σχεδόν εξήμισι χρόνια. Δηλαδή, είναι σημαντική επειδή τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει αρκετά ώστε η SNB να δράσει. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτό είναι δευτερεύον.

Την προηγούμενη ημέρα, στις 15 Ιουνίου, η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης. Υψηλότερα από τις 50 μ.β. που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως και τα πιο επιθετικά από το 1994. Τα μέλη της Fed ανέφεραν επίσης έναν πολύ ταχύτερο κύκλο αυξήσεων, με τελικό επιτόκιο 3,4%.

Δεδομένου του τεράστιου χάσματος μεταξύ της SNB και της Fed, θεωρούμε ότι η διεύρυνση του 10ετούς περιθωρίου είναι σημαντική. Η ερμηνεία μας είναι ότι η αγορά γίνεται όλο και πιο επιφυλακτική απέναντι στον κίνδυνο ύφεσης στις ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό, το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ υποχωρεί περισσότερο από το 10ετές ελβετικό ομόλογο (διαγράμματα στα δεξιά). Η αντίδραση του αμερικανικού κρατικού ομολόγου, ιδίως στις 16 Ιουνίου, είναι ενδεικτική από αυτή την άποψη (επάνω μπλε βέλος). Επιπλέον, το CHF αποτελεί παραδοσιακά καταφύγιο και είναι πιθανότατα ωφελημένο από τις ανησυχίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, το USDCHF θα είναι ένα ζεύγος νομισμάτων που θα πρέπει να παρακολουθείται. Ωστόσο, συνιστούμε προσοχή, καθώς η SNB έχει ιστορικό άμεσων παρεμβάσεων και θα παρακολουθεί προσεκτικά την ανατίμηση του CHF.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}