USD/JPY χτυπά σχεδόν 7-Year Highs καθώς η BoJ παρεμβαίνει για να ελέγξει τις αποδόσεις

Η BoJ παρεμβαίνει για να ελέγξει τις αποδόσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να αγοράσει περιορισμένη ποσότητα 10ετών κρατικών ομολόγων (JGBs) τις επόμενες τρεις ημέρες στο 0,25%, [1] με την τελευταία τέτοια παρέμβαση να έχει πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στο ίδιο επιτόκιο. Σύμφωνα με το Reuters, η BoJ είχε ήδη κάνει δύο προσφορές για τέτοιες αγορές σήμερα. [2]

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να ελέγξει την άνοδο των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων και να υπερασπιστεί την πολιτική της για την καμπύλη αποδόσεων, η οποία στοχεύει να διατηρήσει τις αποδόσεις των 10ετών JGB γύρω στο μηδέν τοις εκατό. Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, το επίπεδο του 0,25% θεωρείται ως σιωπηρός στόχος και επιβεβαιώνεται από τις φετινές ανακοινώσεις αγορών.

Το USD/JPY επεκτείνει το ράλι του

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη διαφορά νομισματικής πολιτικής μεταξύ της τράπεζας της Ιαπωνίας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με την τελευταία να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) και να έχει αυξήσει τα επιτόκιά της νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το hawkish Fed-dovish BoJ θέμα έχει τροφοδοτήσει το μαζικό ράλι USD/JPY αυτού του μήνα, το οποίο ξεπερνά το 8% τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο. Σήμερα κερδίζει περίπου 2% και συσσωρεύεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν επτά ετών και, πλησιάζοντας στο υψηλό του 2015 (15,86). Οι επόμενες άμεσες αντιστάσεις εντοπίζονται στα 126,88 και 126,54.

Από τεχνική άποψη, η κίνηση είναι υπερβολική και μια υποχώρηση θα ήταν λογική. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει πίσω προς τα μέσα του 122,00, αν και μια πτώση προς και κάτω από το 121,17 θα απαιτούσε πιθανότατα έναν ισχυρό καταλύτη.

Χρειάζεται προσοχή, καθώς η μεταβλητότητα είναι υψηλή και οι αγορές παρακολουθούν πολλές άλλες εξελίξεις που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν το ζεύγος, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση του Covid-19 στην Κίνα.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 28 Μαρ 2022 https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2022/rel220328d.pdf

2

Ανακτημένο 07 Οκτ 2022 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/boj-offers-buy-unlimited-10-year-bonds-defend-yield-ceiling-2022-03-28/

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}