Ο US30 χτυπήθηκε στις ανακοινώσεις των στοιχείων- νέα πτωτική πορεία


Ο US30 έχει διαγράψει άλλη μια χαμηλότερη κορυφή (LP) στην πτωτική του τάση. Η τάση του δείκτη παρουσιάζει μια σειρά από χαμηλότερες κορυφές που ακολουθούνται από χαμηλότερες κοιλότητες, και η LP αυτής της εβδομάδας ενδεχομένως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη χαμηλότερη κοιλότητα. Επιπλέον, ο RSI, ο οποίος υποδεικνύει πότε μια αγορά βρίσκεται σε υπέρβαση, δεν είναι υπερπουλημένος, υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα ώθηση προς τα κάτω έχει ακόμη περιθώριο να κινηθεί.

Τα σημερινά δεδομένα είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη της αγοράς. Ο πληθωρισμός υπερέβη τις προβλέψεις, με τον ετήσιο συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή στο 8,6% (έναντι 8,3% που αναμενόταν), που αποτελεί υψηλό 40 ετών. Ο βασικός αριθμός τυπώθηκε στο 6% έναντι προσδοκίας για 5,9%. Επιπλέον, ο καταναλωτής στις ΗΠΑ αισθάνεται την πίεση με τον δείκτη καταναλωτή του Unversity of Michigan να καταρρέει στο 50,2 (έναντι 58 που αναμενόταν).

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα futures της Fed τιμολογούν τώρα, με τρέχουσα πιθανότητα 62%, μια αύξηση 50 μ.β. για τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση θα επηρεάσει το επιτόκιο απόδοσης της αγοράς, το οποίο θα συνεχίσει να επηρεάζει τις παρούσες αξίες για όσο διάστημα προσαρμόζονται προς τα πάνω.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.